Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs DSK

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs został zorganizowany pod tytułem: DSK - Centrum Dietetyczne.

2. Konkurs organizuje firma F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sołtysowska 1/ Magazyn 17, 31-589 Kraków, NIP 6811349768, REGON 350903202, adres poczty elektronicznej: sklep@sport-max.pl, numer telefonu: (12) 38 48 251.

3. Konkurs będzie się odbywał tylko i wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/SportMaxPL w dniach 24.07 - 31.07 2018 roku (do godziny 23:59:59).

4. Zgodnie z oświadczeniem organizatora, konkurs nie jest grą losową.

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która:

a) jest w pełni zdolna do czynności prawnych. Osoby, które są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, bądź opiekuna prawnego.

b) nie jest zatrudniona w F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA.

c) nie jest żadnym z członków rodziny pracownika F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA.

2. Aby móc uczestniczyć w Konkursie, wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba, która bierze udział w Konkursie musi być w posiadaniu statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są: - 3 indywidualne rozpiski dietetyczne, uwzględniające szczegółowy wywiad, analizę potrzeb oraz odpowiedzi na pytania, 3 kupony rabatowe na konsultację dietetyczną + jadłospis. Rabat 50%

2. Zdobywcą nagrody jest Uczestnik, który zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie zawarte poniżej w podpunkcie „c)” oraz w czasie trwania Konkursu:

a) Polubi profil Sport-Max.pl na portalu Facebook-owym: https://www.facebook.com/SportMaxPL

b) Pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/SportMaxPL umieści wpis, który będzie zawierał odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie ty masz wygrać?

3. Aby zapewnić właściwą organizację Konkursu, organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Jakiekolwiek wątpliwości na płaszczyźnie zasad Konkursu, interpretacji oraz postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

5. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, poinformowany Laureat powinien dać odpowiedź poprzez pocztę elektroniczną na adres konkurs@sport-max.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia. Jeśli laureat nie wywiąże się z tego, jego prawo do nagrody przepadnie.

6. Wygrana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA, na adres podany przez Laureata, na terenie Polski, w przeciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. W przypadku elektronicznego vouchera, zostanie skierowana drogą elektroniczną na skrzynkę mail.

7. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA.

8. Serwis Facebook w żaden sposób nie sponsoruje, wspiera, ani przeprowadza Konkursu.

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Facebook.com w żaden sposób nie jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, wymagane jest podanie przez Uczestnika rzeczywistych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego. Informacje te są niezbędne do przekazania nagrody.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego regulaminu, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane do przeprowadzenia Konkursu, a także w celu przekazania nagrody.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, o ile nie będzie to miało wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to szczególnie zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu publikacji na stronie www.sport-max.pl.

 

§6
REKLAMACJE I ZAŻALENIA

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu.

2. Reklamacje powinny być związane z przebiegiem Konkursu.

pixel